Marketentsterdag 31 oktober bij St. Isidorus

Schutterij St. Isidorus organiseert op 31 oktober 2021 de jaarlijks terugkerende Marketentsterdag. Deze dag is speciaal bedoeld voor alle marketentsters van de Gelderse schutterijen.

De inschrijving voor deelname is inmiddels gesloten. We zullen een groot aantal marketentsters verwelkomen op 31 oktober.

Wij kunnen deze dag organiseren mede dankzij een financiële bijdrage van aantal een ondernemingen uit onze eigen ledenkring!

Uitnodiging Ledenvergadering 21 oktober 2021

Middels deze weg nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Afrekeningsvergadering van schutterij “St. Isidorus” op donderdag 21 oktober a.s. ‘s avonds om 20.30 uur bij

dhr. Fr. Gesthuizen, Café – partycentrum “Plok”, Dijksestraat 52 te Oud-Dijk.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 8 juli jl.
 3. Ingekomen stukken
 4. Financieel verslag door de penningmeester van het afgelopen schuttersjaar
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Verkiezing kascommissie
 7. Evaluatie van het Alternatieve schuttersfeest 2021
 8. Datum schuttersfeest
 9. Vaststellen schutterskalender incl. deelname schuttersevenementen 2022
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Namens het bestuur,

Bas Loeters, (secretaris)

 

Natuurlijk zullen voor, tijdens en na de vergadering de corona maatregelingen in acht worden genomen. Dat betekend zoals bij iedere horeca gelegenheid het tonen van de coroma app of corona pas, dan wel een negatief test bewijs.

St. Isidorus koningen 2021

Na een prachtige dag zijn de koningen van St. Isidorus in 2021 geworden:
Schutterskoning: Xeno Hildering
Ruiterkoning: Ronnie Jansen
Jeugdkoning: Mik Tangelder
Ster van Isidorus: Sep Tangelder

 

Hieronder een fotoreportage:

 

2 oktober Schuttersfeest bij St. Isidorus

Na lang wachten, uitstellen, afstellen, meerdere draaiboeken die elke keer weer konden worden weggegooid is er nu dan eindelijk goed nieuws. De persconferentie van dinsdag 14 september maakte duidelijk dat een dag Schuttersfeest op ons eigen feestterrein geen probleem is. (wel met toegangscontrole!). Dit zal plaatsvinden op zaterdag 2 oktober vanaf 12.00 uur. Het gezamenlijke defilé en vendelhulde van de 7 Diemse verenigingen is binnen de maatregelen van dit moment helaas niet haalbaar.

Vanaf 15.00 uur tot + 20.00 uur is er live muziek op het feestterrein. Rond de klok van 15.15 uur zal het kampen voor de verschillende wedstrijden beginnen en aansluitend zal het kampen om het koningschap plaatsvinden.

Voor alle details en meer nieuws zie ook Nieuwsbrief 69 die is uitgebracht