Federatiedag Zevenaar: Daar komen de Schutters, daar komen ze aan!

Schutterijen bestaan al honderden jaren. Ze werden opgericht ter bescherming van de bevolking van steden en dorpen. De bekendste schutterij van Nederland is waarschijnlijk de Amsterdamse Schutterij die in vol ornaat staat afgebeeld op ‘De Nachtwacht’ van Rembrandt van Rijn. Miljoenen mensen hebben dit schilderij uit 1642 al bekeken in het Rijksmuseum in Amsterdam.

In onze moderne tijd heeft de schutterij niet meer de functie van bescherming maar met name saamhorigheid, gezelligheid en vriendschap staan tegenwoordig centraal.

De organisatie van het Federatieve Schuttersconcours van de Gelderse Federatie Sint Hubertus op 15 september 2019 is in handen van schutterij Sint Andreas ’t Grieth-Zevenaar. Een uniek gebeuren waarvoor 2500 schutters met aanhang naar Zevenaar komen.

Ook St. Isidorus zal deze dag in het centrum van Zevenaar bijwonen!

Hier kunt u meer info vinden: https://st-andreas-grieth.nl/programmaboekje/

 

Thomas Gies en Servie Loeters nieuwe koningen 2019

Na een spannende strijd heeft dit jaar Servie Loeters de koningstitel bij het ringsteken in de wacht gesleept. Thomas Gies heeft even later bij het schieten de koningstitel bemachtigd. Robin van Geemen was bij de jeugd de beste en heeft daar de titel van jeugdkoning naar zich toe getrokken. Florian Zweserijn is de Ster van Isidorus geworden dit jaar.

Voor Servie die ook dit jaar de federatieve onderscheiding voor 40 jaar actief lidmaatschap bij St. Isidorus in ontvangst mocht nemen was de koningstitel een lang gekoesterde wens. Thomas die al eerder bij het ringsteken de koningstitel wist te verwerven is dit jaar als schutterskoning de beste gebleken.  Hij mag zich nu scharen in de kleine groep binnen St. Isidorus die ooit zowel bij het ringsteken als bij het schieten de koningstitel naar zich toe getrokken heeft.

Ster van Isidorus Florian Zweserijn. Winnaar opkomend talent tot 12 jaar bij St. Isidorus.

Tijdens de afgelopen dagen zijn er ook weer veel foto’s gemaakt. Met dank aan Ab Reuling kunt  u hieronder een foto reportage vinden.

190721-Schuttersfeest-zondag (1)
https://photos.app.goo.gl/drwb4u17gTnEKMkM8

190721-Schuttersfeest-zondag (2)
https://photos.app.goo.gl/M7m7WZEex6NPWPJE8

190721-Schuttersfeest-zondag (3)
https://photos.app.goo.gl/Jsh8JnWYFTZeCDds9

190722-Schuttersfeest-maandag (1)
https://photos.app.goo.gl/Yu6crfQK9yWh3vqd9

190722-Schuttersfeest-maandag (2)
https://photos.app.goo.gl/MLxhEgsn85u5x2C79

190722-Schuttersfeest-maandag (3)
https://photos.app.goo.gl/HfpRhmR8CF1Meem59

Schuttersfeest 2019

Het jaarlijkse schuttersfeest zal dit jaar 21 en 22 juli zijn. De draaiboeken zijn weer bijgewerkt en de route is bepaald. In de nieuwsbrief die u hier kunt vinden is alle informatie omtrent het schuttersfeest beschikbaar. 

De koningsparen van 2018.

Wie zal dit jaar de titel in de wacht slepen. Kom eens een kijkje nemen op het schuttersterrein op maandag voor een gezellig en ontspannen samenzijn. Iedereen is van harte welkom!

Daarnaast is het avondfeest in zalencentrum Plok voor leden en introducees ook toegangkelijk

 

In memoriam Gerrit Bolk

Geboren: 19 april 1936
Overleden: 18 mei 2019

Ruim 50 jaar geleden werd Gerrit lid van schutterij St. Isidorus Oud-Dijk.
Een beslissing waarvan hij, naar ons weten, nooit spijt van heeft gehad.

Niet dat zijn pad door de jaren heen alleen over rozen ging, maar het was wel een pad die hem een binding met Oud-Dijk gaf, die onverwoestbaar bleek.

Op 5 juni 1973 werd Gerrit in het bestuur gekozen. Hij volgde Theo. Van Geemen op die toen erelid werd. Gerrit kon toen niet bevroeden dat hem hetzelfde lot zou toevallen in 2006 tijdens het 75 jarig jubileum van zijn geliefde schutterij. In de tussenliggende jaren was Gerrit actief met het maken van de modelgeweren voor het sterk groeiende keurkorps, het organiseren van het jeugdschieten en het verzorgen van de bloemstukken van eigen teelt. Ook het rondgaan met de lidmaatschapskaarten werd door Gerrit trouw gedaan. Hij zat daarbij zeker niet verlegen om een praatje. Ook zo hield je een zeer sterke band met de Old-Diekse samenleving. Ook verzorgde hij een aantal jaren met de ponywagen voor ’t gerei in de schutterij. Verder verdient het lidmaatschap van Gerrit in de ijkcommissie een eervolle vermelding. Ruim twintig jaar ging Gerrit mee met, de uit nood geboren commissie, die geheel onpartijdig de stammen onder de Oud-Dijks schuttersbogen keurde en ijkte.

De altijd goedlachse Gerrit wist menig kinderhart te infecteren met het schuttersvirus. Hij was ook een groot voorvechter van het jeugdbeleid dat gaandeweg gestalte zou krijgen. Het jeugdbeleid dat kort nadat hij in 1997 uit het bestuur stapte, in de nieuwe statuten definitief werd vastgelegd middels het jeugdlidmaatschap.

Ook het tent zetten was een taak die het bestuur als een team, jaar in jaar uit volbracht. De kas werd gespekt door de tent te verhuren door de hele regio. Het tent zetten was vaak de rode draad in het bestaan van de bestuursleden. Tijdens het tent zetten was Gerrit vaak de man die zorgde dat er ook nog gelachen kon worden met zijn karakteristieke humor. Jaren werd er door iedereen gezocht naar de witte mol die onder de tentvloer moest huizen. In al die jaren werd de jeugd zo betrokken bij het tent zetten. Alleen Gerrit heeft die de beruchte witte mol ooit gezien. Misschien dat we hem aanstaande maandag alsnog aantreffen onder de vloer die we voor Gerrit mochten leggen.       

Door het bestuur werd er niet alleen gewerkt maar zij gingen ook voor bij het vieren van het schuttersfeest. Daarbij liet het toenmalige bestuur zich niet hinderen door grenzen. De onderlinge band was zodanig dat het bestuur gezamenlijk op vakantie ging en tijdens deze vakanties kwam het bestuur in aanraking met schutterswezen in Duitsland. Zo werden verschillende Europese schutterstreffen bezocht en uiteindelijk werd er ook door St. Isidorus actief deelgenomen aan het EGS treffen in 1994 te Medebach.

Ook in donkeretijden en tijden van verlies wisten de bestuursleden elkaar te vinden om elkaar te steunen. Middels Trouw Dienstbaarheid en Broederschap helpen schutters elkaar ook dan verder, om niet te zeggen juist dan.

Beste Gerrit, het was ons een grote eer om jou met schutterseer te mogen begeleiden tijdens jouw laatste gang naar jouw rustplaats in Oud-Dijk.