90 jarig Jubileum feest verplaatst naar 14 en 15 mei 2022

We keken er allemaal erg naar uit, maar helaas, het geplande Jubileumfeest ter gelegenheid van ons 90-jarig bestaan zal dit jaar op 22 en 23 mei geen doorgang vinden.

Hiertoe heeft het bestuur besloten gezien de corona maatregelen die ook in die periode naar alle waarschijnlijkheid nog van kracht zullen zijn.

Uitstellen naar later dit jaar is overwogen, maar bewust is de keuze gemaakt dit niet te doen. Als de situatie weer zo is dat meerdere mensen bij elkaar kunnen komen verwachten we dat velen in eigen familie- en vriendenkring nog heel wat hebben in te halen. En dat gunnen we iedereen van harte.

Wij stellen ons Jubileumfeest dus uit tot het weekend van 14 en 15 mei volgend jaar en hopen dat samen met al onze leden en buurtbewoners op een feestelijke wijze te kunnen doen.

Op de foto de huidige keizers Alexander Gies en Lesley Loeters van ons vorige jubileum in 2016.

 

Brief van de Federatie St. Hubertus omtrent evenementen in 2021

Beste schuttersvrienden en vriendinnen,

Deze week ontving het bestuur bijgevoegde brief van de Federatie van Gelderse schutterijen en schuttersgilden St. Hubertus. Inmiddels zijn er in de media hierover al verschillende publicaties geweest die tot onrust hebben geleid bij meerdere van onze leden.

Het Federatiebestuur heeft besloten om de onder de ‘paraplu’ van de Gelderse Federatie te organiseren evenementen in 2021 niet door te laten gaan. Dit heeft betrekking op de Kringdagen, het GKVI en de Federatiedag. In de media wordt daarbij ook gesproken over de door St. Isidorus te organiseren Marketentstersdag op 31 oktober.

Dit evenement valt echter niet direct onder de ‘paraplu’ van de Gelderse Federatie, en het is dan ook niet aan hen om te besluiten of deze wel of niet doorgaat. Het bestuur van St. Isidorus zal met de nauw betrokkenen in overleg gaan over het wel of niet doorgaan van deze dag en zal dit dan zelf naar buiten brengen.

Overigens geeft de Gelderse Federatie in hun schrijven ook duidelijk aan dat ze het aan de individuele verenigingen overlaten om mogelijk plaatselijk hun eigen kermis of schuttersfeest te organiseren. (Vanzelfsprekend binnen de mogelijkheden en de stand van zaken met betrekking tot de beperkingen i.v.m. het coronavirus.)

Als bestuur van St. Isidorus zullen we, in overleg met de 6 andere Diemse schutterijen, later dit jaar besluiten of en zo ja in welke vorm ons Schuttersfeest zal doorgaan.

We informeren jullie hier nader over zodra dat kan.

Wat ons eigen Jubileumfeest betreft hopen we jullie zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen.

In deze onzekere tijden kan het niet anders dan dat er onduidelijkheid is over het wel of niet doorgaan van onze schuttersactiviteiten. We proberen jullie daarvan zo goed als mogelijk op de hoogte te houden.

Hou vol, houd moed en blijf gezond!

Het bestuur van schutterij St. Isidorus

Oud-Dijk

Bijlage: Brief Federatie...