Categorie: Geen categorie

Eerste 7 dames jubileren bij St. Isidorus

In 1998 werd het voor vrouwen mogelijk om lid te worden van schutterij St. Isidorus. Zeven dames maakten meteen van die mogelijkheid gebruik Iedere jubilaris werd tijdens een drukbezocht Nieuwjaarsmatinee op zondag 7 januari bij Plok in Oud-Dijk door de voorzitter van de schutterij, Antonie Zopfi, in het zonnetje gezet.

Lynne Hughes is sinds 2023 de eerste vrouwelijke penningmeester, Martine Loeters-Grob, een multi-tasker eerste klas, van tamboers tot Landjuweel en organisatie reizen naar het Europees Schutterstreffen. Carolien Schlief-Gies is eveneens enkele jaren tamboer geweest. Suzan Vermeulen-Venhorst vormt samen met haar man Mark deze jaren het Schutterskeizerspaar. Patricia Nijland is vanaf 1998 lid van het keurkorps en kreeg daarom ook nog eens de Zilveren Isidorus opgespeld in verband met haar 25-jarig geüniformeerd lidmaatschap.
Niet aanwezig vanwege ziekte waren: Carin Honders-van Espen, werd in 2009 de eerste ruiterkoningin en Antoinette van Lieshout als partner van oud-beschermheer Piet Strooker een bekend gezicht in Oud-Dijk

Het 25-jarig dameslidmaatschap had in 2023 een extra accent gekregen doordat alle koningstitels in vrouwenhanden terecht kwamen. Ginny Kaal (Schutterskoningin), Amber Huidink-Tinneveld (Ruiterkoningin) en Iza Loeters (Jeugdkoningin). Kim Wolbrink werd ook nog eens de Ster van St. Isidorus.

Verder werden gehuldigd Alfred Gies 40 jaar lid, voor 50 jaar lidmaatschap Alfons Gies en Henk Willemsen, Voor 60 jaar lidmaatschap werd Piet Hendriksen Hendriksen.

De koninginnen en alle jubilarissen mochten ook nog een vendelhulde in ontvangst nemen. Daarbij werd de nieuwe voordraaivlag in gebruik genomen. Deze is geschonken door Dick Gieling, één van de Vrienden van St. Isidorus.

Alleen vrouwen aan de macht

Artikel in de Gelderlander Liemers editie 30-12-2023:

Schutterij St. Isidorus in Oud-dijk maakt een bijzondere periode door
Vier dames zijn aan de macht bij de schutterij in Oud-Dijk. Drie gaan het nieuwe jaar in als koningin en een meisje van 8 jaar als ‘ster’.

Kay Scholten

Oud-Dijk

Voor de duidelijkheid: vrouwen zijn bij schutterij St. Isidorus net zo belangrijk als mannen. Al zijn ze wel sterk in de minderheid. Dertig van de pakweg driehonderd leden heeft het vrouwelijke geslacht. ,,Maar ze mogen al sinds 1998 lid worden van de schutterij en kunnen sindsdien mee schieten”, zegt secretaris Bas Loeters, die ook weet dat bij veel andere schutterijen de discussie over vrouwen die deelnemen aan het schieten aanzienlijk later is opgestart.

Dat er nu zoveel koninginnen binnen de schutterij zijn, is wél bijzonder, zegt Loeters. ,,We hebben in 2009 een keer een ruiterkoningin gehad, maar dat was het dan ook wel zo’n beetje.”

Waarom er in die 25 jaar geen koningin is geweest? Was daar geen interesse in? ,,Jawel, hoor. Een paar dames zijn in het verleden behoorlijk in de race geweest, maar na een bloedstollende strijd legden zij het uiteindelijk net af bij het kampen.”

Tot dit jaar. De 20-jarige Ginny Kaal was de beste ‘lepeltjesschieter’ en werd gekroond als allereerste schutterskoningin van St. Isidoris. ,,Mijn vader wilde koning worden”, verklapt ze met een grote grijns. ,,Maar hij zei ook: als jij koningin wilt worden, moet je er vol voor gaan. Ik wist trouwens helemaal niet dat ik de eerste koningin was.”

Nog veel meer vrouwen konden een feestje vieren. Amber Huidink-Tinneveld werd ruiterkoningin, omdat ze de beste was bij het ringrijden. Dat ze nu met haar man en kind in Twello woont, is geen belemmering om mee te dingen naar die titel en die titel nu met trots te dragen. ,,Ik ben met de schutterij opgegroeid. De vonk tussen mijn ouders is volgens mij ook overgeslagen op een schuttersfeest. Ze namen mij en mijn zussen en broer ook altijd mee.” Waarom ze wel ruiterkoningin wilde worden? ,,Het leek me mooi om ook dat een keer meegemaakt te hebben.”

Dan zijn we aanbeland bij de jeugdkoningin, de 12-jarige Iza Loeters. Afkomstig uit een echte vendelfamilie en dus zelf ook regelmatig met het vaandel in de hand. Schieten en ringsteken kan ze ook goed, want na het afwerken van die combi werd ze gekroond tot jeugdkoningin. Bijzonder is dat ze deze titel heeft overgenomen van haar zus Maud.

De 8-jarige Kim Wolbrink vervolledigt de dominantie van de vrouwen binnen de schutterij. Zij gaat 2024 in als Ster van Isidoris, omdat ze van de jonge kinderen het beste kon ringrijden en schieten. En dan vendelt ze ook nog regelmatig. Is dat niet zwaar? ,,Wel als de vaandel heel lang op mijn schouder ligt”, geeft ze toe. ,,En de eerste keer dat ik vendelde, had ik blaren op mijn voeten.”

Secretaris Loeters geniet van alle persoonlijke verhalen. ,,Het is geweldig dat steeds meer dames zich verbonden voelen bij de schutterij, vaak al van jongs af aan. Ze maken echt een bewuste keuze om lid te blijven én om ook behoorlijk actief te zijn. Zo hebben we op dit moment drie vrouwelijke bestuursleden.”

Omdat vrouwen sinds 1998 lid mogen zijn van St. Isidoris, worden over anderhalve week de eerste zeven jubilarissen gehuldigd. Dat gebeurt tijdens het Old-Dieks Nieuwjaarwensen. Schutterskoningin Ginny weet al waar ze zich die avond mee moet bezighouden. ,,Heel veel handjes schudden.”

Afrekeningsvergadering en Info avond EST Mondsee op 26 oktober

Middels deze weg nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Afrekeningsvergadering van schutterij “St. Isidorus” op donderdag 26 oktober a.s. ‘s avonds om 20.30 uur bij dhr. Fr. Gesthuizen, Café – partycentrum “Plok”, Dijksestraat 52 te Oud-Dijk.

Voor iedereen die is ingeschreven of zich nog wil inschrijven is van harte uitgenodigd voor de Europees Schutterstreffen info avond op donderdag avond 26 oktober om 19.30 uur bij de plok.  (Org.commissie EST bezoek Mondsee 2024)

Agenda:

 • Opening
 • Notulen van de Algemene ledenvergadering van 26 juni jl.
 • Ingekomen stukken
 • Financieel verslag door de penningmeester van het afgelopen schuttersjaar
 • Verslag van de kascommissie
 • Verkiezing kascommissie
 • Evaluatie van het schuttersfeest 2023
 • Deelname Federatie-dag
 • Besluit opdracht onderzoekscommissie organisatie EST 2033/2036
 • Vaststellen deelname schuttersevenementen 2024
 • Wat verder ter tafel komt
 • Deelname EGS treffen Mondsee (O)
 • Rondvraag
 • Sluiting

Namens het bestuur,
Bas Loeters, (secretaris)

 

In memoriam Jan Loeters

Op zaterdag 9 september hebben wij afscheid genomen van onze Erevoorzitter, een man die zich heeft onderscheiden door wie hij was voor ons als schutterij St. Isidorus. Met schutterseer hebben we hem begeleid naar zijn laatste rustplaats.

 Jan Loeters is meer dan 70 jaar lid geweest van onze schutterij. In de loop van zijn vele jaren actief zijn binnen de schutterswereld heeft Jan vele onderscheidingen ontvangen. Hij heeft wat aan medailles opgespeld gekregen. Zo is hij drager van de Zilveren Isidorus, ontving hij de eremedaille van de federatie, de zilveren en gouden kroon. Hij is gehuldigd vanwege zijn 25, 50, 60 èn 70 jarig lidmaatschap van onze schutterij. Bovendien heeft hij voor al zijn verdiensten voor verschillende verenigingen de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau gekregen. Maar belangrijker dan al die onderscheidingen, hoe mooi en waardevol ook, is de manier waarop Jan zich heeft onderscheiden als mens, als schutter.

In 1962 werd hij in het bestuur gekozen als opvolger van zijn vader, onze eerste voorzitter, Gradus Loeters. Jan werd ruiterkoning van onze schutterij in 1966. In 1973 werd Jan zelf voorzitter in een tijd dat de schutterij een moeilijke periode doormaakte. Dankzij het toenmalige bestuur, onder Jan zijn voorzitterschap, is de vereniging gaan bloeien en groeien. We vonden onze plek in de toenmalige Kring Didam, de Gelderse Federatie en gingen zelfs de vleugels uitslaan in Europa.

Jan is 25 jaar onze voorzitter geweest, in zijn gehele doen in laten straalde hij dat uit, op zijn eigen kenmerkende wijze. Nadat hij in 1998 de voorzittershamer doorgaf aan zijn opvolger Ab Reuling werd hij benoemd tot Erevoorzitter. Een functie die hij met evenveel betrokkenheid eveneens 25 jaar heeft ingevuld.  Zonder zijn opvolgers voor de voeten te lopen bleef Jan eigenlijk onze voorzitter, onze Erevoorzitter. In de ledenvergaderingen werd altijd net iets beter geluisterd als Jan het woord nam. En ook, zeker in de eerste jaren was hij bij bestuursvergaderingen aanwezig, mochten en konden wij van zijn wijsheid en ervaring gebruik maken. Maar ook daarna was er altijd een luisterend oor, een advies of wijze raad waar wij ons voordeel mee konden doen. Nog maar enkele jaren geleden is hij bestuurslid geworden van stichting Vrienden van St. Isidorus.

Met het klimmen der jaren werd zijn aanwezigheid op specifieke momenten misschien wat minder, maar zijn betrokkenheid is nooit afgenomen. Zoals bij de bijeenkomst van de Vrienden van St. Isidorus, vorig jaar oktober, waar Jan het woord nam en zijn aftreden als bestuurslid van de Stichting met ons allen deelde. Indrukwekkend. In januari dit jaar hebben we bij Jan en Riek thuis hem de medaille op mogen spelden vanwege zijn 70-jarig lidmaatschap. Zijn gezondheid liet het niet toe om naar Plok te komen, maar thuis werd het in alle kwetsbaarheid een mooi moment. Zichtbaar was toen al dat zijn levenseinde dichterbij aan het komen was.

Beste Jan, we zijn je dankbaar voor alles wat je voor onze vereniging hebt gedaan en betekend. Na 50 jaar voorzitterschap zullen we het zonder jou moeten doen. maar dankzij het door jou gelegde fundament kunnen we dat!

Het bestuur, de leden en de ereleden van schutterij St. Isidorus wensen zijn vrouw Riek en de familie heel veel sterkte toe.