Categorie: Geen categorie

In memoriam Jan Loeters

Op zaterdag 9 september hebben wij afscheid genomen van onze Erevoorzitter, een man die zich heeft onderscheiden door wie hij was voor ons als schutterij St. Isidorus. Met schutterseer hebben we hem begeleid naar zijn laatste rustplaats.

 Jan Loeters is meer dan 70 jaar lid geweest van onze schutterij. In de loop van zijn vele jaren actief zijn binnen de schutterswereld heeft Jan vele onderscheidingen ontvangen. Hij heeft wat aan medailles opgespeld gekregen. Zo is hij drager van de Zilveren Isidorus, ontving hij de eremedaille van de federatie, de zilveren en gouden kroon. Hij is gehuldigd vanwege zijn 25, 50, 60 èn 70 jarig lidmaatschap van onze schutterij. Bovendien heeft hij voor al zijn verdiensten voor verschillende verenigingen de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau gekregen. Maar belangrijker dan al die onderscheidingen, hoe mooi en waardevol ook, is de manier waarop Jan zich heeft onderscheiden als mens, als schutter.

In 1962 werd hij in het bestuur gekozen als opvolger van zijn vader, onze eerste voorzitter, Gradus Loeters. Jan werd ruiterkoning van onze schutterij in 1966. In 1973 werd Jan zelf voorzitter in een tijd dat de schutterij een moeilijke periode doormaakte. Dankzij het toenmalige bestuur, onder Jan zijn voorzitterschap, is de vereniging gaan bloeien en groeien. We vonden onze plek in de toenmalige Kring Didam, de Gelderse Federatie en gingen zelfs de vleugels uitslaan in Europa.

Jan is 25 jaar onze voorzitter geweest, in zijn gehele doen in laten straalde hij dat uit, op zijn eigen kenmerkende wijze. Nadat hij in 1998 de voorzittershamer doorgaf aan zijn opvolger Ab Reuling werd hij benoemd tot Erevoorzitter. Een functie die hij met evenveel betrokkenheid eveneens 25 jaar heeft ingevuld.  Zonder zijn opvolgers voor de voeten te lopen bleef Jan eigenlijk onze voorzitter, onze Erevoorzitter. In de ledenvergaderingen werd altijd net iets beter geluisterd als Jan het woord nam. En ook, zeker in de eerste jaren was hij bij bestuursvergaderingen aanwezig, mochten en konden wij van zijn wijsheid en ervaring gebruik maken. Maar ook daarna was er altijd een luisterend oor, een advies of wijze raad waar wij ons voordeel mee konden doen. Nog maar enkele jaren geleden is hij bestuurslid geworden van stichting Vrienden van St. Isidorus.

Met het klimmen der jaren werd zijn aanwezigheid op specifieke momenten misschien wat minder, maar zijn betrokkenheid is nooit afgenomen. Zoals bij de bijeenkomst van de Vrienden van St. Isidorus, vorig jaar oktober, waar Jan het woord nam en zijn aftreden als bestuurslid van de Stichting met ons allen deelde. Indrukwekkend. In januari dit jaar hebben we bij Jan en Riek thuis hem de medaille op mogen spelden vanwege zijn 70-jarig lidmaatschap. Zijn gezondheid liet het niet toe om naar Plok te komen, maar thuis werd het in alle kwetsbaarheid een mooi moment. Zichtbaar was toen al dat zijn levenseinde dichterbij aan het komen was.

Beste Jan, we zijn je dankbaar voor alles wat je voor onze vereniging hebt gedaan en betekend. Na 50 jaar voorzitterschap zullen we het zonder jou moeten doen. maar dankzij het door jou gelegde fundament kunnen we dat!

Het bestuur, de leden en de ereleden van schutterij St. Isidorus wensen zijn vrouw Riek en de familie heel veel sterkte toe.

Ere-voorzitter Jan Loeters overleden

Afgelopen zondag is onze ere-voorzitter Jan Loeters op 90 jarige leeftijd overleden. Jan is vele jaren voorzitter geweest van onze vereniging en is altijd actief betrokken gebleven binnen onze vereniging. Afgelopen januari hebben we Jan nog mogen huldigen vanwege zijn 70 jarig lidmaatschap van onze vereniging.
Wij wensen de nabestaanden sterkte toe komende periode.

Onze koninginnen van 2023

Ook dit jaar was het weer een spannende strijd. Onze nieuwe koninginnen van het schuttersfeest 2023 zijn bekend. Na een lange strijd bleek dat de dames op alle fronten de mannen te sterk af waren dit jaar. De uitslagen zijn als volgt:

 • Schutterskoningin 2023: Ginny Kaal
 • Ruiterkoningin 2023: Amber Huidink-Tinneveld
 • Jeugdkoningin: Iza Loeters
 • Ster van Isidorus: Kim Wolbrink


 

Schuttersfeest 2023 op zondag 16 en maandag 17 juli

Schuttersfeest 2023 zit er al weer aan te komen. In de nieuwsbrief van juni is alle informatie omtrent schuttersfeest en andere zaken te vinden.

Het programma van de schutterszondag ziet er als volgt uit:

11.00 uur: verzamelen van de gehele schutterij (inclusief de koningsparen) en harmonie St. Franciscus bij Plok
11.10 uur: officierenbespreking bij Plok
11.30 uur: officiële opening middels het hijsen van de vlag, dit jaar door onze oud-bestuursleden Albert van Geemen en Theo Holleman.
11.55 uur: Aankomst bij Beschermheer Xaf Hendriksen. Officiële installatie van de nieuwe bestuursleden Leo Peters, Frenk Polman, Eva Lukassen en Rik Loeters. Gelegenheid voor de verschillende secties om een broodje te eten, de secties dienen daar zelf zorg voor te dragen.
13.00 uur: aankomst bij de Plokkeboog (hakken)
13.35 uur: aankomst bij boog van Geemen (vendelhulde + koningstraktatie)
14.20 uur: aankomst bij boog De Hoge End anno 1931 (vendelen)
14.35 uur: aankomst bij boog De Hoge End anno 1989 (hakken)
15.00 uur: aankomst boog Gruttostraat (vendelen)
15.30 uur: aankomst kerkplein voor de gezamenlijke vendelhulde en aansluitend defilé met alle Didamse schutterijen.
+ 17.20 uur: aankomst bij boog Dijksestraat/vendeliersgroep (hakken).
+ 17.35 uur: aankomst Plok
20.00 uur: zaal open;
20.30 uur aanvang feestavond

Het programma van de schuttersmaandag is als volgt:

7.45 uur: verzamelen bij Plok.
8.00 uur: afmars
8.30 uur: Schuttersviering in de Mariakerk, aansluitend vendelhulde en defilé.
+10.30 uur: Aankomst 7e Boog aan de Dijksestraat Thema: Broederschap (Hakken).
10.45 uur: aankomst feestterrein: vendelhulde showvendeliers.
11.30 uur: officiële opening van de wedstrijden
12.30 uur: aanvang kinder- en jeugdspelen/wedstrijd Jeugdkoning(in) en Ster van St. Isidorus
13.30 uur: aanvang kampen wedstrijd lepeltjeschieten
14.00 uur: einde mogelijkheid tot verwerven kampbeurt bij de koningsonderdelen
14.00 uur aanvang kampen wedstrijd ringrijden
15.00 uur: aanvang kampen koningsonderdelen. Nadat de koningen bekend zijn: installatie van de nieuwe koningen, de Jeugdkoning(in), de Ster van St. Isidorus en prijsuitreiking voor de overige jeugdonderdelen. Aansluitend: vendelhulde op het feestterrein
19.00 uur: afmars bij Plok voor inhalen nieuwe koningen
20.30 uur: aanvang prijsuitreiking en vervolgens feestavond bij Plok

Het programma voor de andere dagen is in de nieuwsbrief te vinden.

 

Algemene ledenvergadering DINSDAG 27 juni

Via deze weg nodigen wij alle leden uit tot het bijwonen van de Bijzondere ledenvergadering van schutterij “St. Isidorus” op dinsdag 27 juni a.s. om 20.30 uur bij dhr. Fr. Gesthuizen, Café – partycentrum “Plok”, Dijksestraat 52 te Oud-Dijk.

Agenda:

 1. Opening
 2. Presentatie onderzoekcommissie organisatie EST 2033/2036
 3. Notulen van de ledenvergadering van 13 april jl.
 4. Ingekomen stukken
 5. Bestuursverkiezing: Het bestuur is meer dan verheugd dat zij Mevrouw Eva Lukassen, en de heren Rik Loeters en Frenk Polman bereid hebben gevonden zich te kandideren voor het bestuurslidmaatschap. Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 1 week voor aanvang van deze vergadering worden gesteld, doormiddel van een schriftelijk verzoek aan het secretariaat, welke door tenminste vijf leden is ondertekend.
 6. Terugblik Kringdag
 7. Programma Schuttersfeest 2023
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Oud-Dijk, 24 mei 2023

Namens het bestuur,

Bas Loeters, (secretaris)

Agenda 2023

27-06-2023 Bijzondere ledenvergadering
01-07-2023 Vrijwilligersfeest
02+09-07-2023 Oefenzondagen
10-07-2023 Seniorenschuttersfeest
16/17-07-2023 Schuttersfeest 2023
03-09-2023 Federatie-dag Willen Tell Silvolde
24-09-2023 Bielemantreffen Wilhelmina
13-10-2023 Sectievergadering
26-10-2023 Bijzondere ledenvergadering
05-11-2023 Marketenstertreffen Eendracht N Wehl
17-05-2025   6 Kamp