Categorie: Geen categorie

EXTRA Ledenvergadering 2 maart

Het invullen van vacatures in het bestuur is voor veel verenigingen een grote opgave.
Dat geldt de laatste jaren ook voor onze schutterij.
Vandaar dat we in deze ledenvergadering met elkaar in gesprek willen gaan:

  • Over de beeldvorming die bestaat over het bestuur van de schutterij.
  • Om bestuursleden te ontlasten willen we met elkaar bekijken welke taken door niet-bestuursleden uitgevoerd kunnen worden.
  • Tevens wordt het voorstel besproken om het mogelijk te maken dat nieuwe bestuursleden lid kunnen blijven van de sectie waar ze deel van uitmaken.

We hopen dat deze vergadering ertoe leidt dat het toetreden tot het bestuur wordt vergemakkelijkt. De verantwoordelijkheid voor het door laten groeien van onze vereniging is er een voor ons allemaal: in broeder- en zusterschap, trouw en dienstbaarheid!

Zie ook de uitnodiging aan onze leden, waar ook de andere agendapunten te vinden zijn.

Vele jubilarissen bij St. Isidorus tijdens Nieuwjaar wensen

Zondag 8 januari organiseerde St. Isidorus het Old-Dieks nieuwjaar wensen bij partycentrum Plok. Het was gezellig druk waarbij een groot aantal jubilarissen werden gehuldigd. Het 70 jarige lid Jan Loeters werd thuis gehuldigd. Na de huldigingen kon er volop gedanst en gehost worden met DJ Niels.
Hieronder een reportage van foto’s gemaakt met dank aan Ab en Martine.


Slideshow kan met (❙❙) of (►) knop boven de foto gepauzeerd of gestart worden. Gebruik (<) of (>) knop om naar de vorige of volgende foto/video te gaan. Gebruik de () knop om een foto te downloaden. Hier voor volledig scherm.