Algemene ledenvergadering DINSDAG 27 juni

Via deze weg nodigen wij alle leden uit tot het bijwonen van de Bijzondere ledenvergadering van schutterij “St. Isidorus” op dinsdag 27 juni a.s. om 20.30 uur bij dhr. Fr. Gesthuizen, Café – partycentrum “Plok”, Dijksestraat 52 te Oud-Dijk.

Agenda:

  1. Opening
  2. Presentatie onderzoekcommissie organisatie EST 2033/2036
  3. Notulen van de ledenvergadering van 13 april jl.
  4. Ingekomen stukken
  5. Bestuursverkiezing: Het bestuur is meer dan verheugd dat zij Mevrouw Eva Lukassen, en de heren Rik Loeters en Frenk Polman bereid hebben gevonden zich te kandideren voor het bestuurslidmaatschap. Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 1 week voor aanvang van deze vergadering worden gesteld, doormiddel van een schriftelijk verzoek aan het secretariaat, welke door tenminste vijf leden is ondertekend.
  6. Terugblik Kringdag
  7. Programma Schuttersfeest 2023
  8. Wat verder ter tafel komt
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Oud-Dijk, 24 mei 2023

Namens het bestuur,

Bas Loeters, (secretaris)

Agenda 2023

27-06-2023 Bijzondere ledenvergadering
01-07-2023 Vrijwilligersfeest
02+09-07-2023 Oefenzondagen
10-07-2023 Seniorenschuttersfeest
16/17-07-2023 Schuttersfeest 2023
03-09-2023 Federatie-dag Willen Tell Silvolde
24-09-2023 Bielemantreffen Wilhelmina
13-10-2023 Sectievergadering
26-10-2023 Bijzondere ledenvergadering
05-11-2023 Marketenstertreffen Eendracht N Wehl
17-05-2025   6 Kamp

 

 

Zeskamp 2023 uitgesteld tot 2025

Helaas gaat de zeskamp dit jaar niet door. Van meerdere groepen gehoord dat de datum rond het Pinksterweekend helaas al bezet was. We kiezen nu voor een nieuwe optie in 2025!!
Volgend jaar hebben we het Europees schutterstreffen in Mondsee, van 30 augustus tot 2 september. (er zijn nog een paar plaatsen vrij in de bus!!)
Afgesproken hebben we dat we, in het jaar dat er een EGS treffen is, geen zeskamp organiseren. Vandaar dat we in 2025 terechtkomen.
De datum staat al vast en blokkeer je agenda voor 17 mei 2025!
We hadden mooie spelen bedacht voor dit jaar maar die blijven in de kast tot het voorjaar 2025.

De zeskamp commissie

Een Nieuwe Traditie is uit het ei gekropen

Afgelopen zaterdag 6 mei was er voor leden en nieuwe leden maar ook voor ereleden en donateurs de gelegenheid om alvast de lidmaatschapskaart op te halen.
Daar werd ruimschoots gebruik van gemaakt in de ontmoetingsruimte van Ei-Lokaal van de fam. Peters van ‘t Slag. Er werden zo’n 70 kaarten opgehaald. Er kon naast de gebruikelijke manier van betalen ook middels de QR-code de contributie worden voldaan.
Volgens de organisator, het nieuwbakken bestuurslid Leo Peters (van de Hogenend), was het een daverend succes.
Naast het kaart ophalen konden de dames van Ei-lokaal worden bekeken vanuit de skybox en kon er een praatje gemaakt worden en was dan ook weer voldoende gelegenheid om te verbroederen. Met de Diemse Meimarkt in het verschiet.
Aan het einde van de middag werd de eerste honger gestild met een broodje kakelvers gebaken ei.
Zoals de kop al doet vermoeden was iedereen erover eens dat dit een blijvertje is op de Old-Diekse schuttersagenda.

Lidmaatschapskaart ophaalmiddag – 6 mei

Voor het eerste in het bestaan van Schutterij St. Isidorus Oud-Dijk organiseren we op zaterdagmiddag 6 mei vanaf 15.00 uur een gezellige lidmaatschapskaart ophaal middag.

Vanaf 15.00 uur tot ca. 18.00 uur kun je lidmaatschapskaart komen op halen aan de ’t Slag 1 te Didam bij de fam. Peters.
Ook kun je even het schieten oefenen met het lasergeweer. Dat is misschien wel handig omdat het dat weekeinde ook Mei Markt is.

Alle kaarten kunnen worden opgehaald dus ook de contributievrije jeugdkaarten, de studentenkaart tot en met 20 jaar.

Ook schrijven we graag nieuwe leden in die in het eerste jaar ook vrijgesteld zijn van contributie. Dus zijn er buren, vrienden of bekenden die het lidmaatschap overwegen. Zij zijn meer dan welkom.

Alle contributies kunnen nu ook met de QR-code worden betaald. De lidmaatschapskaarten zijn voor zien van de code. Dus is betalen met een bankapp eenvoudig.

We maken er vooral een gezellige namiddag van waar we elkaar weer even kunnen ontmoeten.
Voor het gemak nog even de locatie  https://www.google.nl/maps/place/Het+Slag+1,+6942+NE+Didam

Graag tot zaterdag middag 6 mei vanaf 15.00 uur.