Uitnodiging bijzondere ledenvergadering donderdag 7 juli as. 20.30 uur bij “De Plok”

Middels deze weg nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Bijzondere ledenvergadering van schutterij “St. Isidorus” op donderdag 7 juli  a.s. ‘s avonds om 20.30 uur bij dhr. Fr. Gesthuizen, Café – partycentrum “Plok”, Dijksestraat 52 te Oud-Dijk.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de ledenvergadering van 21 april jl.
 3. Ingekomen stukken
 4. Terugblik
 • Kringdag
 • 90 jarig jubileum
 • Landjuweel 2022
 1. Programma Schuttersfeest 2022
 2. Stand van zaken EGS
 3. Wat verder ter tafel komt
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

 

Oud-Dijk, 18-06-2022

Namens het bestuur,

Bas Loeters, (secretaris)

 

Agenda evenementen 2022

Tijdens de ledenvergadering op 21 april is volgende jaar agenda besproken en akkoord bevonden. Vanwege de drukte van activiteiten is de vrijwilligers bijeenkomst die op 28 mei stond uitgesteld tot nader order.

Agenda 2022

Datum Omschrijving
22-04-2022 DE TIROLER PARTY ABEND  er zijn nog kaarten beschikbaar schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk
24-04-2022 Kringdag Montferland Nieuw-Dijk
14/15-05-2022 90-jarig Jubileumfeest St. Isidorus
11/12-06-2022 Landjuweel Giesbeek
07-07-2022 Bijzondere ledenvergadering
10/17 -07-2022 Oefenzondagen
24/25-07-2022 Schuttersfeest 2022
20/21/22-08-2022 EGS Treffen Deinze
18-09-2022 Federatiedag  Wals. Wieke, milt
08-10-2022 Bieleman-treffen St. Martinus Greffelkamp
14-10-2022 Sectiebijeenkomst
27-10-2022 Afrekeningsvergadering

 

Mark Vermeulen en Niels Hendriksen onze nieuwe keizers

Op 14 en 15 mei vierde St. Isidorus haar uitgestelde 90 jarig jubileum. Onze nieuwe ereleden werden gedecoreerd en de gouden isidorussen werden uitgereikt. Daarna barste het avond feest los. Op zondag heeft Niels Hendriksen de keizerstitel bij het ringrijden bemachtigd. Mark Vermeulen veroverde de keizers titel bij het schieten.

Hieronder een foto impressie:

 

Nieuwsbrief en Jubileum programma 14 en 15 mei

Nieuwsbrief 71 is uitgebracht met daarin veel informatie en ook het detail programma tijdens ons 90+1 jarig jubileum.

Programma 90 jarig jubileum

Zaterdag 14 mei: Feestavond

18.30 uur: verzamelen van de gehele schutterij bij de feesttent aan de Dijksestraat

19.00 uur: aanvang rondgang door de Kerkwijk met daarbij een vendelhulde voor de medewerkers en bewoners van Zozijn.

20.00 uur: aanvang feestavond in de feesttent aan de Dijksestraat (toegang gratis) met huldiging van de nieuwe ereleden en dragers van de Gouden Isidorus. Aansluitend vendelhulde en gelegenheid tot feliciteren..

Vervolgens feest met coverband Intensifier

00:30 uur: einde feestavond

Zondag 15 mei: Wedstrijden

08.30 uur: verzamelen van de gehele schutterij bij de feesttent aan de Dijksestraat

09.00 uur: vertrek naar de Mariakerk voor een feestelijke eucharistieviering

09.30 uur: eucharistieviering in de Mariakerk

10.30 uur: vertrek schutterij voor rondgang

10.45 uur: vendelhulde bij Meulenvelden en aanbieden taart voor bewoners en medewerkers

11.30 uur: vendelhulde bij Poort van Diem en aanbieden taart voor bewoners en medewerkers

12.30 uur: aankomst bij feesttent aan de Dijksestraat

13.00 uur: openingsschot en steken eerste ring door de keizers, daarna aanvang van de Samen Sterker wedstrijden

13.30 uur aanvang wedstrijden om het keizerschap

Vanaf 13.30 uur muziek van DJ Guus

16.00 uur: kampen Samen Sterker wedstrijden jeugd en volwassenen, direct aansluitend prijsuitreiking waarna aanvang kampen wedstrijden om het keizerschap.

17.00 uur: installatie van de nieuwe keizers

18.00 uur: sluiting van het Jubileumweekend