Teun en Annie Jansen 60 jaar getrouwd

Op 18 mei heeft onze schutterij een vendelhulde gebracht aan Teun en Annie Jansen ter gelegenheid van hun diamanten huwelijk! 60 jaar samen van ons erelid Teun en zijn Annie. Teun is tot op de dag van vandaag actief binnen onze vereniging.  Samen met Annie staan ze altijd klaar. Met inachtneming van de anderhalf meter afstand hebben de vendeliers en jeugdvendeliers de vendelhulde gebracht. Bestuurslid Theo Holleman gaf vervolgens een mooi boeket aan het bruidspaar.

 
facebook

 

Beschermheer Xaf Hendriksen lid in de orde van Oranje-Nassau

Het is ons een waar genoegen om jullie te mogen informeren dat het zijne koninklijke hoogheid heeft behaagd om onze beschermheer te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Onze beschermeer is van morgen om 11.30 uur door de burgemeester gebeld om hem te informeren. Het opspeld-moment zal later plaatsvinden afhankelijk van de corona-maatregelen c.q. het niet meer van kracht zijn van deze regelingen. Dan zal ook de schutterij ruimschoots in actie komen, zeker omdat wij van uit de schutterij het initiatief hebben genomen in dit proces.

Het dagelijks bestuur was tijdens een kort bezoekje op gepaste afstand in de gelegenheid om de felicitaties namens de gehele schutterij over te brengen.

Zoals gezegd doen we dat hopelijk in de nabije toekomst met z’n allen dunnetjes over.

Uitslag enquête omtrent datum schuttersfeest

In december hebben wij onder de leden van de 7 Didamse schutterijen een enquête gehouden.

De resultaten hadden we graag op de geplande algemene ledenvergadering van 16 april met jullie willen delen. Zoals gemeld is deze vergadering verschoven naar 02-07-2020. Het verder uitstellen van het publiceren van de resultaten vond het bestuur niet wenselijk, zodoende is het volledige rapport in te zien op onze site.

Het is een lijvig rapport geworden met behoorlijk gespecificeerde resultaten. Vandaar dat we de resultaten onderstaand samenvatten. Ook willen wij onze conclusie met jullie delen.

De resultaten

Er zijn in totaal 1.485 enquêtes verzonden, er werden er 793 retour ontvangen. Van leden onze schutterij mochten wij er 134 van de 228 retour ontvangen 58,8%.  Dat is een mooi percentage waarvoor onze welgemeende dank.

Eerste vraag:
Een duidelijke en overgrote meerderheid van de reacties is het helemaal eens met de stelling dat alle zeven schutterijen tegelijk het schuttersfeest moeten vieren, inclusief de gezamenlijke vendelhulde.

Vraag twee:  “Welke datum voor het vieren van het schuttersfeest heeft uw voorkeur.” 
Hier hebben de leden van de verenigingen als volgt op gereageerd:

Voor de verdere resultaten van vraag 2, met name de nadere specificatie naar leeftijdscategorie, verwijzen we graag naar het volledige rapport  <hier te downloaden>.

Vraag drie: “welke dagen hebben uw voorkeur voor het schuttersfeest”
Daarbij waren de reacties bij onze schutterij als volgt:

  • Zaterdag zondag 40 stemmen
  • Zondag maandag 47 stemmen
  • Maakt niet uit 47 stemmen

Derhalve geen nadrukkelijke voorkeur.

Conclusie

In deze resultaten ziet het bestuur nadrukkelijk dat de leden van St. Isidorus voor het aanpassen van de datum voor het schuttersfeest zijn. Met een voorkeur voor een vaste datum in juni of juli gevolgd door het weekeinde bij aanvang van de schoolvakantie.

Dit beeld komt overeen met het beeld dat we hadden voor de enquête het zijn ook de geluiden die we herhaaldelijk terug horen van leden in de gesprekken die we voeren.

Echter…. elk van de zeven besturen ziet in de resultaten een bevestiging van haar eerder ingenomen standpunt. De hoop dat de enquête richting zou geven om uit de impasse te komen is dan ook in duigen gevallen. Daar zijn de besturen het nadrukkelijk wel over eens.

Op 27 februari bespraken delegaties van de Diemse 7 de resultaten. Bovenstaande conclusie werd daar dan ook gedeeld.

De vraag was dan ook hoe nu verder? De 7 schutterijen maakten de volgende afspraak:
De argumenten zijn uitgewisseld en de meningen gepeild.
Het woord is aan de ledenvergaderingen van de zeven schutterijen.

Direct na het schuttersfeest op woensdag 2 september 2020 zullen de Didamse schutterijen bij elkaar komen met het besluit van hun ledenvergadering op zak. Daar zal elke schutterij haar standpunt naar voren breng.  

Graag zouden wij dan ook de algemene ledenvergadering van 02-07-2020 van harte willen aanbevelen, immers daar bepalen wij ons standpunt voor 2 september.

Corona virus heeft ook impact op de de schuttersactiviteiten in 2020

In deze tijd van aan een schakeling van nieuwsitems maar ook met gebeurtenissen in onze directe omgeving is het overduidelijk dat het zorgelijke tijden zijn.

Graag willen we jullie informeren omtrent de stand van zaken van de activiteiten van onze schutterij.

Zoals bekend zijn alle vergunning plichtige evenementen tot 1 juni van overheidswege afgelast of doorgeschoven. Nadat we in maart al geconfronteerd werden met het afgelasten van het Gelders kampioenschap vendelen indoor, dat was georganiseerd door onze schuttersbroeders van schutterij Wilhelmina, werd de zwerfvuilactie ook afgelast, zo ook de Kringdag van Kring Monferland bij het St. Jansgilde in Beek.

De algemene ledenvergadering is voor onze vereniging de belangrijkste vergadering in het jaar. Op basis van de huidige stand van zaken zullen we de algemene ledenvergadering van 16 april a.s. uitstellen en samenvoegen met de bijzondere ledenvergadering voorafgaand aan ons Schuttersfeest. We willen deze algemene ledenvergadering uitschrijven voor donderdag 2 juli 2020 op de gebruikelijke locatie en tijdstip.

Voor alle veranderingen verwijzen we u naar de bijgewerkte kalender op de website.